"Tam, kde končí i lidská soudnost, tam, kde drží zákony v rukou příroda, tam lze hledat vysvobození."

Solvitur & Maestus & Thorm

 

© 2006, ILFIRIN horde